Říčanka - bourání betonových konstrukcí k.ú. Dubeč

OBJEDNATEL: Lesy hl.m. Prahy

Název zakázky: RN - Říčanka - bourání betonových konstrukcí k.ú. Dubeč

Místo plnění: Dubeč

Zahájení a ukončení prací: 12.6. - 21.6.2012

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

demolice kalového lapače pro retenční nádrž za pomocí hydraulického kladiva / obnažení demolovaných konstrukcí, demolice betonových konstrukcí, úprava zrnitosti, přesun vybouraných materiálů, drcení materiálu,

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedém termínu.

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ