Počeplice - rekonstrukce mostu

OBJEDNATEL: INSKY spol. s.r.o.

Název zakázky : Počeplice - Reko mostu ev. 261 - 002

Místo plnění : Počeplice

Zahájení prací - 16.7.2012 / dokončení duben 2013

Pokládka zámkové dlažby RD Tuchoměřice

OBJEDNATEL: ANK GROUP s.r.o.

Název zakázky: Pokládka zámkové dlažby RD Tuchoměřice

Místo plnění : Tuchoměřice

Zahájení a ukončení prací : listopad 2012 - prosinec 2012

Zhotovení drenáže kolem bytového domu Destinové 939/7

OBJEDNATEL: Bytové družstvo Destinové 7

Název zakázky: Zhotovení drenáže kolem domu

Místo plnění : Praha 5

Zahájení a ukončení prací : říjen 2012

Venkovní úpravy kolem bytového domu Destinové 938/5

OBJEDNATEL: BYTOVÉ DRUŽSTVO, DESTINOVÉ 938/5, PRAHA 5

Název zakázky: Venkovní úpravy kolem bytového domu Destinové 938/5

Místo plnění : Praha 5

Zahájení a ukončení prací : září 2012 - říjen 2012

Demolice nadzemní části objektu č.29 v areálu Pražská Plynárenská a.s.

OBJEDNATEL: DEREZA SPOL.S.R.O.

Název zakázky: Demolice nadzemní části objektu č.29

Místo plnění : areál - Pražská Plynárenská a.s.

Zahájení a ukončení prací: 20.7. - 30.7.2012

Říčanka - bourání betonových konstrukcí k.ú. Dubeč

OBJEDNATEL: Lesy hl.m. Prahy

Název zakázky: RN - Říčanka - bourání betonových konstrukcí k.ú. Dubeč

Místo plnění: Dubeč

Zahájení a ukončení prací: 12.6. - 21.6.2012

Zemní práce RD v Sedmihorkách

OBJEDNATEL: VESELSKÁSTAVEBNÍ SPOL.S.R.O.

Název zakázky: Zemní práce RD Sedmihorky

Místo plnění: Sedmihorky

Zahájení a ukončení: duben - květen 2012

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ