Proč využít naše služby?

Flexibilně se přizpůsobíme vašim požadavkům, nabízíme komplexní řešení na klíč...

 • splňujeme kvalifikační předpoklady pro práce v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • své služby nabízíme firmám, obcím, státním institucím, investorům, občanům atd.
 • působíme jako dodavatelé a subdodavatelé stavebních prací od přípravných prací až po dokončení - tj. finální úpravy terénu
 • spolupráce s většími firmami v oboru je pro nás výhodou
 • neporušujeme smluvní podmínky
 • poskytujeme záruku za provedené práce dle typu díla
 • veškeré zakázky se snažíme realizovat kvalitně dle ČSN a v daném termínu
 • zajistíme vše potřebné jak pro menší zakázku tak i pro zakázku větších rozměrů
 • ke každé profesi patří správné nářadí. Naše společnost vlastní to správné nářadí, máme vlastní vozový park - stroje a nářadí jsou vždy připravené k realizaci zakázek. Tím se řídí naše firma
 • obsluhu stavební techniky a realizaci prací zajišťují kvalifikovaní pracovníci
 • přizpůsobíme cenový rozpočet vůči zákazníkovi
 • garantujeme cenovou nabídku po celou dobu realizace zakázky
 • máme pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám
 • dodržujeme zákon o odpadech 185/2001 Sb.
 • neseme odpovědnost za zabezpečení PO, BOZP, ŽP na pracovišti až do doby konečného převzetí nezávadného, kompletního a úplného díla objednatelem
 • naší prioritou je jak ve vztahu k našim zákazníkům, partnerům, tak také ve vztahu k zaměstnancům, co nejméně svou činností zatěžovat životní prostředí a případné dopady své činnosti minimalizovat a zaměřit se na ochranu bezpečnosti a zdraví nejen našich zaměstnanců, ale i partnerů a subdodavatelů.

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ