Rekonstrukce chodníků v Neratovicích

OBJEDNATEL: město Neratovice

Název zakázky : Rekonstrukce chodníků

Místo plnění: Neratovice

zahájení prací - 23.5. - 22.6.2011

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

ruční výkop - sondy, rozebrání panelového chodníku, demolice živičného chodníku, demolice betonového chodníku, odvoz a likvidace sutě, urovnání pláně, hutnění, navážení štěrkodrtě, rozprostření, hutnění, pokládka obrub, pokládka dlažeb, položení drenáže se zaústěním, výroba a osazení ocelových sloupků pro zabránění vjezdu na chodník, čisté terénní úpravy z dovezené zeminy, úklid staveniště

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedeném termínu.

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ