Naše služby

Demolice a bourací práce

 

Kompletní zemní práce:

hloubení rýh, odstranění zpevněných ploch ve výkopišti, odstranění vozovek, podkladních vrstev nebo chodníků, rozebrání dlažeb vozovek, chodníků a dlažeb z lomového kamene, bourání živičných vozovek a chodníků, bourání betonových vozovek, podkladů a chodníků, odkopávky a prokopávky, vykopávky jam, úprava svahů a pláně, roubení stěn výkopů, odvedení nebo obvedení jiné vody než srážkové, třídění nebo úprava získaného výkopku pro zřizování zemních konstrukcí

hloubení jam se svislými nebo šikmými stěnami, hloubení jam pro podzemní objekty,

budovy občanské výstavby; haly pro výrobu a služby; budovy pro výrobu a služby, nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky; zásobníky, jámy;

mosty; komunikace pozemní; plochy a úpravy území;

zřízení konstrukcí, bourání (demontáž) konstrukcí zvláštního zakládání objektů

zřízení konstrukcí stavebních objektů : podkladní a vedlejší konstrukce, podkladní vrstvy komunikací, kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva, živičné směsi, betonu, ploch dlážděných a předlažby.

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

 

Plochy a úprava území