Likvidace objektů dolu KOHINOOR

Tagy:

OBJEDNATEL: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Název zakázky: Likvidace objektů dolu KOHINOOR - čistírna důlních vod

Místo plnění: Lom u Mostu

zahájení prací - únor - 30.4.2009

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla. Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací.

VIDEO

demolice-cistirny